رسوخ نئولیبرالیسم در جلوه های فرهنگ، هنر و ورزش

نتایج یک طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه ایران نشان می دهد که مولفه های نئولیبرالیسم در سال های اخیر در تمامی جنبه های فرهنگ، – تهران- ایرنا- نتایج یک طرح تحقیقاتی با عنوان بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه ایران نشان می دهد که مولفه های نئولیبرالیسم در سال های اخیر در تمامی جنبه های فرهنگ، هنر، سینما و ورزش رخنه کرده است. به گزارش …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی