رسوایی دیگر برای حمید هیراد /آقای خواننده در مقابل دروغی به بزرگیِ پلی بک، چه خواهد کرد؟ +فیلم

سینماپرس: حمید هیراد پس از سرقت ادبی از شاعران، این بار با «پلی بک» سراغ سرقت از حقِ مخاطبان رفت.