رسانه ملی برای حمایت از فیلمنامه‌های فاخر آمادگی کامل دارد

سینماپرس: رئیس رسانه ملی در نشست هم اندیشی با هنرمندان ضمن تاکید بر ضرورت و اهمیت آغاز نهضت فیلمنامه نویسی در کشور بیان کرد: برای تامین منابع مالی تولید فیلم نامه های فاخر و سوژه های جذاب آمادگی کامل داریم.