رسانه‌ملی جلوی رسوخ مفاهیم غربی را بگیرد / باید کودک و نوجوان را جدی بگیریم تا به سمت ماهواره نروند

سینماپرس: مهسا عرفانی مدیر دوبلاژ کارتن «گربه چکمه پوش» گفت: آنقدر کودک امروز با رسانه ارتباط تنگاتنگی دارد که که هر ذهنیت بد و نادرست، آینده این کودک را به خطر می‌اندازد، رسانه‌ملی وظیفه دارد با حساسیت ویژه‌ای نگذارد تا مفاهیم غربی ذهن کودک را به سمتی که نباید،‌ سوق دهند.