رسالت اصلی امروز رسانه هنجارسازی است/ لزوم پرداختن به فقه سینما

هنجارسازی کار دولت و حاکم است و یکی از مهم ترین وظایف حاکم کار هنجارسازی است. بحث بیان ترویجی با مقوله رسانه ارتباط دارد. - ، متن زیر مشروح جلسه بیستم درس خارج فرهنگ آیت الله محسن اراکی است که در ادامه می خوانید؛ مقدمه فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت های ارادی انسان را در برمی گیرد؛ مجموعه ای از داوری های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: سیاسی