رسالت اصلی امروز رسانه هنجارسازی است/ لزوم پرداختن به فقه سینما

هنجارسازی کار دولت و حاکم است و یکی از مهم ترین وظایف حاکم کار هنجارسازی است. بحث بیان ترویجی با مقوله رسانه ارتباط دارد. - به گزارش کلیک کنید. مقدمه فرهنگ یک نظام ارزشی است که همه فعّالیّت های ارادی انسان را در برمی گیرد؛ مجموعه ای از داوری های ارزشیِ به هم پیوسته و متکامل درباره کلیه رفتارهای انسانیِ انسان که مجموعه ساختاری هماهنگ و واحدی را شکل می دهند.از سویی فرهنگ خاستگاه رفتارهای ارادی انسانیِ فردی ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: سیاسی