رد پای تبلیغات گل درشت در دنیای فیلم ها

روند اسپانسرهای فیلم های سینمایی به دلیل حضور مستمر شرکت های تجاری و بانک ها در سال های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه سینمای ایران از شیوه اجرایی بومی تبعیت می کند اما با توجه به اینکه اسپانسرهای غربی سردمدار این روند هستند، – به صورت طبیعی با استانداردهای جهانی مقایسه می شوند. اسپانسرهای سینمایی در تمام دنیا به چندگونه عمل می کنند. آن ها می توانند از یک هنرمنــد حمایت کنند یــا ســراغ یک اتفاق …
منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی