رحیمیان: حذف و چندپاره کردن صنوف سینمایی اصلاً کار درستی نیست/ تأمین معیشت و امنیت شغلی اهالی سینما باید در اولویت باشد

سینماپرس: دکتر مهدی رحیمیان رئیس انجمن مدرسان سینما در پی اتفاقات اخیر خانه سینما مبنی بر اجبار صنوف در وزارت کار، فقدان خدمات صنفی و در نقطه مقابل توسعه ساختاری این نهاد گفت: حذف و چندپاره کردن صنوف سینمایی اصلاً کار درستی نیست، مدیران خانه سینما باید راهکاری را فراهم کنند تا انجمن های سینمایی فارق از ثبت شدن یا نشدن در وزارت کار، همگی بتوانند مانند گذشته زیر یک چتر واحد باشند.