رحمان 1400 از سر در سینماها برداشته نشد

در حالی که سه روز است فیلم رحمان 1400 توقیف شده است ولی هنوز اعلان این فیلم بر سر در سینماها نصب است. نوشته رحمان 1400 از سر در سینماها برداشته نشد اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . - در حالی که سه روز است فیلم رحمان 1400 توقیف شده است ولی هنوز اعلان این فیلم بر سر در سینماها نصب است. به گزارش عصر شهروند، در حالی که سه روز است فیلم رحمان 1400 توقیف شده است ولی هنوز اعلان این فیلم بر سر در سینماها نصب است. در ...
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی