راه یابی ۳۳ فیلم داستانی به بخش مسابقه جشنواره حسنات

سینماپرس: بنا بر اعلام دبیرخانه هفتمین جشنواره حسنات ۳۳ فیلم داستانی بخش مسابقه این دوره از جشنواره معرفی شدند.