راه اندازی سینمای سیار بنام کودک شهید حادثه اهواز

دبیر کمیته علمی و فرهنگی بزرگداشت مجاهدین در غربت گفت: بزرگترین سینمای سیار کودک و نوجوان کشور به نام کودک شهید حادثه تروریستی اهواز همزمان با این بزرگداشت بهره برداری می شود. - ابوالفضل عزیزیان افزود: در مراسم بزرگداشت مجاهدین در غربت از خانواده کودک خردسال محمد طاها اقدامی که در حادثه تروریستی اهواز شهید شد با حضور مدیر عامل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان کشور تجلیل می شود. در حادثه تروریستی اهواز ...
منبع خبر: شهید نیوز
دسته بندی خبر: سیاسی