راه اندازی «رادیو انقلاب» از فردا / «جمعه ایرانی» از تلویزیون پخش نمی شود

سینماپرس: حمید شاه آبادی معاون صدای رسانه ملی درباره برنامه «جمعه ایرانی» که قرار بود به صورت تلویزیونی از شبکه شما پخش شود بیان کرد که فعلا این برنامه از تلویزیون پخش نمی شود.