راهیابی 10 قصه گوی برتر استان به مسابقات منطقه ای

مسابقه استانی قصه گویی با معرفی نفرات برتر در محل سینمای کودک کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان زنجان امروز به کار خود پایان داد -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: اجتماعی