راهیابی هفت اثر از ایران به جشنواره انیمیشن جمهوری آذربایجان؛ درخشش فیلمسازان اردبیلی، تبریزی و ارومیه ای در جشنواره انیمیشن باکو

سینمای ایران با سه انیمیشن، چهار فیلمنامه و یک داور حضور پررنگی در نخستین جشنواره انیمیشن باکو در جمهوری آذربایجان داشته است. - راهیابی هفت اثر از ایران به جشنواره انیمیشن جمهوری آذربایجان؛ درخشش فیلمسازان اردبیلی، تبریزی و ارومیه ای در جشنواره انیمیشن باکو سینمای ایران با سه انیمیشن، چهار فیلمنامه و یک داور حضور پررنگی در نخستین جشنواره انیمیشن باکو در جمهوری آذربایجان داشته است. آران نیوز: به ...
منبع خبر: آران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی