راهبردهای ۱۸ گانه شبکه‌های استانی صداوسیما برای تبیین بیانیه گام دوم

سینماپرس: رئیس ستاد بیانیه گام دوم انقلاب معاونت امور استان‌ گفت: معاونت امور استان های سازمان صدا و سیما راهبردهای هجده گانه ای را برای تبیین ابعاد مختلف بیانیه گام دوم در سطح کشور تدوین کرده است.