راهبردهای رسانه ملی در ایام منتهی به انتخابات مشخص شد

سینماپرس: معاون امور استان‌های صداوسیما از فراهم‌سازی زمینه‌های حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات به عنوان مهمترین راهبرد رسانه ملی نام برد.