رافعی: جای سینمای ایران در این دوره از جشنواره فجر به شدت خالی است!/ جشنواره را بسیار خنثی، بی اهمیت و کمرنگ کرده اند

سینماپرس: عباس رافعی کارگردان سینما درباره کمرنگ شدن اهمیت جشنواره فیلم فجر و سیاست های نادرست مسئولان جشنواره ۳۶ ام فجر گفت: عدم حضور فیلم اولی ها، حذف بخش هنر و تجربه  که یکی از سیاست های خود آقایان بود، داوری فیلم های انیمیشن و مستند با آثار بلند داستانی، محدود کردن تعداد فیلم های سینمایی در جشنواره که تأثیرات بسیار بدی بر آینده سینمای کشور دارد و نمی توان وضعیت سال آتی سینما را پیش بینی کرد، از بزرگترین ایرادات جشنواره سی و ششم است!