راست گفتار: اعضای هیأت انتخاب باید با اهتمام جدی جلوی ورود فیلم هایی که با سرمایه های مشکوک ساخته شده اند را بگیرند

سینماپرس: کاظم راست گفتار کارگردان سینما همزمان با فعالیت هیأت انتخاب سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر گفت: اعضای هیأت انتخاب باید با اهتمام جدی جلوی ورود فیلم هایی که با سرمایه های مشکوک ساخته شده اند را به جشنواره فیلم فجر بگیرند؛ متأسفانه مدتی است که سرمایه های مشکوک زیادی از طریق اختلاس گران و رانت خواران ... وارد سینما شده و با این پول های بادآورده فیلم های باکیفیتی ساخته شده که اگر تیزبینی و نکته سنجی اعضای هیأت انتخاب وجود نداشته باشد رقابتی نابرار در سینما و جشنواره به وجود خواهد آمد.