راست گفتار: ارتباط، دوستی، باندبازی و بده بستان در شورای صنفی حرف اول و آخر را می زند/ سازمان سینمایی هیچ تدبیری ندارد و بسیاری از سینماگران مستقل نابود شدند

سینماپرس: کاظم راست گفتار کارگردان سینما در رابطه با مافیای اکران در سینمای کشور گفت: این را همه اهالی سینما به خوبی می دانند که ارتباط، دوستی، باندبازی و بده بستان در شورای صنفی حرف اول و آخر را می زند و رانت خواری و باندبازی در حوزه اکران آثار سینمایی بیداد می کند.