رادیو روز، پادکست (٩)/ مرگ روی دریا

سینماسینما: رادیو روز، پادکست شماره ۹/ مرگ روی دریا

نویسنده: محدثه واعظی‌پور، گوینده: ندا کوهی، محصول سینماسینما.