رادیو باید در حوزه برنامه سازی مناسبتی ارتقاء پیدا کند

سینماپرس: معاون صدا در مراسم تجلیل از برنامه های برگزیده ماه مبارک رمضان شبکه های رادیویی عنوان کرد: تولید و نظارت در کنار هم می توانند به ارتقای برنامه سازی کمک کنند.