رئیس شورای نظارت تئاتر به هنجارشکنی در یک نمایش واکنش نشان داد

سینماپرس: رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی به استفاده از الفاظ نامناسب تئاتر «امشب اینجا» واکنش نشان داد.