رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد

سینماپرس: با حکم رئیس رسانه ملی، مجید آخوندی معاون سیاسی صداوسیما به عنوان رئیس ستاد انتخابات رسانه ملی منصوب شد.