رئیسیان: تماشای فیلم ها توسط نهادها قبل از جشنواره کاری اشتباه است/ اضافه شدن بخش «مرور یک سال سینمای ایران» می تواند به اهمیت جشنواره اضافه کند

سینماپرس: علیرضا رئیسیان کارگردان سینما درباره کمرنگ شدن اهمیت جشنواره فیلم فجر و سیاست های نادرست مسئولان جشنواره ۳۶ ام فجر گفت: تماشای فیلم ها قبل از نمایش در جشنواره کاری عبث است و بنده این نکته را چندی پیش تذکر دادم و تأکید کردم که نهادها به جای ایفاکردن نقش ممیز در سینمای کشور بهتر است به وظایف اصلی خود بپردازد و مسائل کلیدی کشور در حوزه های مختلف فرهنگی نظیر قانون حقوق مولفین را حل کند.