دین و سینما،آموزه های اخلاقی و ارزشی

دین و سینما،آموزه های اخلاقی و ارزشی؛ بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم/ همراه با dvdنویسنده: جواد امین خندقیشابک: 6-42-5551-600-978ناشر: – ؛ بررسی و تحلیل بیش از سیصد فیلم/ همراه با dvdنویسنده: جواد امین خندقیشابک: 6-42-5551-600-978ناشر: موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج)
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: فرهنگی