دیدار رئیس صداوسیما با رئیس قوه قضائیه

سینماپرس: رئیس قوه قضائیه در دیدار با رئیس سازمان صداوسیما درخصوص زمینه‌های تعامل با دستگاه قضائی کشور در برنامه‌سازی‌های صدا و سیما سخن گفتند.