دکتر شاه‌حسینی: آمریکایی ها در سینما دنبال ملیت خود می‌گردند

سینماپرس: روز گذشته نشست اسلام هراسی و ایران ستیزی با حضور دکترمجید شاه حسینی به عنوان کارشناس و سید محمد حسینی به عنوان مجری در سالن شماره دو سینما فلسطین برگزار شد.