دکانی برای بدون مجوزها / لات‌بازی‌سینمایی یک کارگردان گمنام!

سینماپرس: تولید فیلم‌های سینمایی بدون مجوز قانونی و سپس حواشی آنها، اتفاقی است که این روزها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.