دو فیلم « لیلاج ( فصل شکار)» و «اعترافات با دور تند» مجوز نمایش گرفتند

سینماپرس: شورای پروانه نمایش فیلم های سینمایی برای ۲ فیلم مجوز نمایش صادر کرد.