دو روایت از تاریخ سانسور شده در پرده سینما

دو کارگردان فیلم هایی که در زمینه کشف حجاب رضاخانی و قیام گوهرشاد فیلم ساخته اند، معتقدند که رسانه ها و سینما درباره این موضوع کم کاری کرده اند. - " به گزارش خبرگزاری فارس، 21 تیر، هشتادوسومین سالگرد قیام خونین مسجد گوهرشاد در اعتراض به کشف حجاب رضاخانی است. این قیام، سرآغاز فصل جدیدی از ایستادگی در برابر استبداد دوران پهلوی و بعدها در دوران انقلاب نیز محل ارجاع تاریخی بود؛ هرچند سینمای ایران همانند بسیاری ...
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی