«دونده مارپیچ» در سینما «جومانجی» را گرفت/ درمان بیماری مرگبار

فیلم «دونده مارپیچ» موفق شد تا در نخستین هفته نمایش خود از صدرنشین باکس آفیس هفته پیش یعنی «جومانجی» پیشی بگیرد و در راس باکس آفیس بنشیند.