«دونده مارپیچ» در سینما جای «جومانجی» را گرفت

فیلم «دونده مارپیچ» موفق شد تا در نخستین هفته نمایش خود از صدرنشین باکس آفیس هفته پیش یعنی «جومانجی» پیشی بگیرد و در راس باکس آفیس بنشیند.