دومین نشست جایگاه پژوهش در سینمای بعد از انقلاب برگزار می شود

دومین نشست تخصصی جایگاه پژوهش در سینمای بعد از انقلاب امروز دوشنبه 24 اردیبهشت در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزار می شود. -
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی