دولت نباید در اکران فیلم‌ها دخالت کند/ لزوم مدیریت شورایی

سینماپرس: علیرضا سجادپور تاکید دارد که دخالت دولت در مساله اکران راهگشا نیست و صنوف باید مشکلات این حوزه را رفع کنند.