دور شدن از ساختار سینمایی علت عدم توفیق سریال های تاریخی است/ تأثیرگذاری با ساختار سینمایی به وجود می‌آید

سینماپرس: برنامه گفت‌وگومحور «جهان آرا» یکشنبه شب با حضور کارگردان سریال‌ «روزی روزگاری» از شبکه افق پخش شد.