دهقان: نوشتن چنین کتاب هایی در جهان معمولاً پروژه یک شخص نیست

آیین رونمایی از کتاب مطبوعات سینمایی ایران چهارم بهمن ماه با حضور حسین گیتی نویسنده کتاب و جواد طوسی و خسرو دهقان به عنوان منتقد و کارشناس در فرهنگ سرای سرو برگزار شد.