دنیای نمایش واقعی نیست بلکه نمایش واقعیت است

یک منتقد سینما و تلویزیون معتقد است نمایش خلاف در آثار نمایش نباید برای هنرمندان در عالم واقعیت مشکل ساز شود چرا که جهان نمایش و واقعی متفاوت از هم هستند. – انجام می شود، مجاز است یا خیر، گفت: در این مورد باید گفت که دنیای نمایش دنیای دیگری است و دنیای واقعی نیست؛ بلکه نمایش واقعیت و جهان نمایش است. این است که در این دنیای نمایش هر کاری صورت می گیرد و اگر بنا باشد که کاری از نظر حقوقی و قانونی منعی داشته باشد …
منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: فرهنگی