دنیای متفاوت جشنواره های سینمایی!

جشنواره فیلم فجر که سال هایی نام بین المللی را بر خود داشت و حالا چند سالی می شود که بخش ملی و بین المللی را از یکدیگر جدا کرده اند. سال هاست در کشور بحث برگزاری استاندارد جشنواره فیلم فجر مطرح است و مسئولان برگزاری هم اجرایی کردن برخی برنامه ها را به نمونه های خارجی شبیه می دانند.