دنیای متفاوت جشنواره های سینمایی!

جشنواره سینمایی و معتبر زیادی در دنیا برگزار می شوند، در این گزارش نگاهی به ساختارهای متفاوت برخی از آن ها داشتیم.
به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، به روزهای برگزاری بزرگترین رویداد سینمایی ایران نزدیک می شویم. جشنواره فیلم فجر که سال هایی نام بین المللی را بر خود داشت و حالا چند سالی می شود که بخش ملی و بین المللی را از یکدیگر جدا کرده اند. سال هاست در کشور بحث برگزاری استاندارد جشنواره فیلم فجر مطرح است و مسئولان برگزاری هم اجرایی کردن برخی برنامه ها را به نمونه های خارجی شبیه می دانند. اما صرف نظر از اینکه دقیقا کدام بخش از جشنواره ما شباهتی به مدل های برگزار شده در دیگر کشورها دارد، به این نکته می توان اشاره کرد که جشنواره های بزرگ دنیا که همه ما بارها و بارها نام آن ها را شنیده ایم، چارچوب های مشخصی دارند که هر ساله تکرار می شود. از نحوه انتخاب آثار حاضر و بخش های مختلفی که جشنواره دارد تا مشخص بودن جوایزی که به آثار مختلف می دهند. با اینکه برخی جشنواره ها مانند کن یا برلین بخش های زیادی دارند که حتی ممکن است مخاطب را گیج کند، اما با همین بخش های زیاد توانسته اند در ه …