دنیای داستان و قهرمانان عدالت‌جو

سینماپرس: نویسنده رمان «تی‌لم»: خیلی از داستان‌ها و فیلم‌های ما ویژگی‌های ایرانی ندارند. شخصیت‌های ایرانی نیستند. به نظرم چیزهایی که ترسیم می‌شوند بدتر از جامعه هستند. جامعه بد است، ولی آن چیزی که در فیلم ساخته می‌شود از جامعه هم بدتر است.