دنبال سرمایه گذار برای هیس پسر ها گریه نمی کنند هستم

این که چه کسی سرمایه فیلمم را تامین می کند و تا چه حد به کارش اعتقاد دارد برای من مهم است. – : پوران درخشنده نویسنده، تهیه کننده و کارگردان سینما درباره آخرین وضعیت ساخت فیلم هیس! پسر ها گریه نمی کنند گفت: کماکان به دنبال جذب سرمایه برای ساخت این اثر هستم، بالاخره من فیلمساز مستقل هستم و پیدا کردن سرمایه در چنین شرایطی دشوار است. او افزود: نکته مهم این است که چه کسی قرار است سرمایه فیلمم را تامین کند و این فرد …
منبع خبر: ریشه
دسته بندی خبر: فرهنگی