دلیل عصبانیت مجری رادیو در «پارک شهر» چه بود؟

سینماپرس: مجری برنامه «پارک شهر» گفت: من علاوه بر اجرا و گویندگی، عضوی از مردم جامعه و کشورم نیز هستم و نمی‌توانم نسبت به برخی رفتارهای هنجارشکنانه سکوت کنم.