دلیل حذف سینمای رسانه در جشنواره فیلم کوتاه تهران

مشاور دبیر سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران درباره حذف سینمای ویژه اهالی رسانه و تغییر شیوه ارائه خدمات به آن ها توضیحاتی ارائه کرد. – آرش عباسی، مدیر روابط عمومی سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران درباره برخی اخبار مبنی بر صادرنشدن کارت اهالی رسانه در این جشنواره به خبرنگار سینمایی خبرگزاری فارس گفت: حدود 200 کارت برای اهالی رسانه در نظر گرفته شده است که این کارت ها هر روز برای …
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی