دلیل تعطیلی خانه سینما در دولت دهم چه بود؟

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست فرهنگسرای رسانه به دلیل اصلی تعطیلی خانه سینما در دوران وزارتش پرداخت و با انتقاد به شیوه های مدیریتی کنونی گفت: - در زمان وزارت بنده تشکیل و در جلسات آن رییس جمهور حاضر می شد که بعدها این حرکت هم تداوم پیدا نکرد. وی ادامه داد: در بحث تعطیلی خانه سینما موضوع تعطیلی از سوی ارشاد مطرح نشده بود؛ مسأله برای نخستین بار در شورای فرهنگ عمومی کشور مطرح شد چرا که مجوز خانه سینما ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: سیاسی