دلیل تبلیغ شهرهای آمریکا در سینمای ایران چیست؟

یکی از مسائلی که این روزها در سینمای ایران تبدیل به یک جریان شده، تبلیغ شهرهای آمریکا در فیلم هاست. - ، در دورانی نه چندان دور، انتخاب اسامی خارجی برای مراکز و نهادها، امری مذموم شناخته می شد و حتی این نوع نامگذاری به عنوان رفتاری در جهت ترویج فرهنگ غربی با ممانعت های قانونی مواجه می شد. اما این روزها مسئولان فرهنگی نه تنها حساسیتی در مقابل این مسئله ندارند که انتخاب اسامی خارجی حتی در نهاد سینما که مسئولیت ...
منبع خبر: بلاغ نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی