دلجویی از تهیه کننده متخلف رحمان 1400

پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش آن در سینماها، شورای صنفی نمایش امروز فیلم تگزاس 2 را به عنوان گزینه جایگزین معرفی کرد؛ تصمیمی که بحث برانگیز خواهد شد. - پس از تخلف رحمان 1400 و توقف نمایش آن در سینماها، شورای صنفی نمایش امروز فیلم تگزاس 2 را به عنوان گزینه جایگزین معرفی کرد؛ تصمیمی که بحث برانگیز خواهد شد. به گزارش تگزاس 2 جایگزین فیلم رحمان 1400 به سرگروهی ایران شد. این تصمیم شورای صنفی نمایش در حالی گرفته ...
منبع خبر: فرتاک نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی