دلایل موفق نبودن، طرح اکران افطار تا سحر

لزوم برنامه ریزی در طول سال برای اجرای مناسب طرح اکران افطار تا سحر ،موفقیت این طرح را ضمانت خواهد کرد. - به گزارش که نتوانست موفقیت چندانی را کسب کند. بررسی جوانب این موضوع می تواند این طرح را برای سال های آتی با دقت بیشتری در اجرای آن همراه سازد. توزیع یک نواخت فیلم های پر مخاطب در طول سال جشنواره فجر هر سال ویترین سینمای در جشنواره به نوعی خبر از سال پیش روی سینمای ایران را می دهد و به طور نسبی می توان فروش ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی