دفع سرمایه گذاران و فیلمسازان بخش کودک و نوجوان به علت عدم پخش مناسب و اکران مبهم

سینماپرس: سینمای کودک و نوجوان ما با همه شعارهایی که برای پیشرفت آن سر داده می‌شود در حاشیه قرار دارد و روز به روز وضعیتش بدتر می‌شود.