دفاع متحجران از ملک مطیعی

مضحک اینجاست که یک جریان متحجر و عقب افتاده که حتی ربنای شجریان را از مردم دریغ می کند این روزها زیر علم ملک مطیعی سینه می زند و مدافع آزادی و گشایش در ساحت فرهنگ و هنر می شود. – به گزارش ایسنا، سیدعبدالجواد موسوی در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: خدا بیامرزاد ناصر ملک مطیعی را که نه تنها بر پرده سینما لوطی گری و جوانمردی را نقش می زد که در عالم واقع نیز از این صفات بهره ها داشت اما هر چقدر او نجیب و شریف …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: سیاسی