دغدغه مرحوم «دری» هویت، استقلال و عزت ایران بود

سینماپرس: رضا پورحسین، گفت: سیدضیاءالدین دری کارگردانی بود که هنر را برای هنر نمی خواست. هنر از نظر او بایستی در خدمت هویت، استقلال و عزت ایران اسلامی باشد.